OZNAM – ZÁKAZ NÁVŠTEV


OZNAM – ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

- zákaz návštev príjemcov
- zákaz kultúrnych hromadných podujatí

Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.

Bezpečnostné opatrenia do odvolania.

Oznamujeme Vám, že  :
 
  1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu vereného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí.
  2. Sme v spojení s RÚVZ.
  3. Vedenie zariadenia má pravidelné stretnutia a operatívne reaguje na situáciu.
  4. Kontrolujeme plnenie krízového plánu.
  5. Je určený krízový tím, ktorého členovia budú prítomní v čase krízy v zariadení.
  6. Máme spracovaný plán preventívnych opatrení.
  7. Máme spracovaný plán krízových opatrení v prípade karantény.
  8. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená.
  9. Činnosť služby v prípade krízového stavu bude zredukovaná na minimálny rozsah.
 


V prípade otázok kontaktujte Nás na mobilnom čísle: 0918 732 680 
alebo e-mailom: info@senioractive.sk
Ďakujeme za porozumenie
I BUILT MY SITE FOR FREE USING